เลือกหน้า

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 1,000 ชิ้น

และในวันเดียวกัน บจก.โปรเกรส อิเล็คโทรนิค ได้มอบตู้อบลมร้อนฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ แด่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณร และเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้แทนรับมอบ

ในโอกาสนี้ ท่านรองอธิบดีกรมการศาสนา และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมอนุโมทนาและถ่ายภาพร่วมกันเป็นเครื่องระลึกในบุญครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X