เลือกหน้า

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช รายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ พร้อมถามตอบข้อสงสัยต่างๆ เรื่องพระพุทธในประเทศจีนยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน นิกายฌานในจีน พระอาจารย์โพธิธรรม จนถึงพระอาจารย์หุ่ยเหนิง เป็นต้น ได้ถ่ายรูปหมู่และมอบหนังสือเป็นที่ระลึก

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X