เลือกหน้า

佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經

พระสูตรปกรณ์นี้วขาดด้วยเรื่องกรรมวิบากของการทําแท้ง ยังให้มนุษย์หญิงชายผู้ใดสาบานและรับรู้เรื่องราว มี ความสะดุ้งเกรงกลัวและละอายต่อบาปที่ตนก่อขึ้น เพราะตัณหาราคะและความขาดสติยั้งคิด ส่งผลให้ต้องทําร้ายชีวิต สัตว์ที่มาเกิดในครรภ์ อันมีกรรมเท่ากับการฆ่าชีวิตมนุษย์หนึ่งคน ยังให้ประตูสวรรค์และมรรคผลนิพพานปิดสนิท ประตูอบายภูมิเปิดออก มีเจ้ากรรมนายเวรติดตามไปทุกภพชาติฉุดรั้งให้หาความเจริญในชีวิตมิได้

002.กุมารปาลสูตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X