เลือกหน้า

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 วันส่งท้ายปีเก่าไทย
อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์มาทางบัญชีของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และท่านพระปลัดรัชวุฒิ รชวุฑฺโฒ ที่เมตตาประสานงานครั้งนี้

ในการแจกข้าวสารแก่ประชาชน จำนวน 5 ตัน หรือ 1000 ถุง ครั้งนี้ ได้แบ่งกระจายข้าวสารไปแจกที่รถ 4 คันตามมุมต่างๆ โดยมีประชาชนทยอยมารับข้าวสาร เป็นระยะๆ ซึ่งใช้เวลาในการแจกข้าวสารประมาณ 15 นาที คือตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 8.45 น.

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับแจกข้าวสารทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หยิบถุงข้าวสารด้วยตนเองและกลับทันที

ซึ่งได้ทำการแจกจ่ายข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมดังกุศลเจตนาของสาธุชนทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถแจกได้ทั่วถึง เนื่องจากข้าวสารได้หมดลงเสียก่อน

จึงกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาแด่ผู้มีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระปฐมเจดีย์ องค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล โปรดปัดเป่าพิบัติภัยโรคระบาดให้หมดสิ้นไป และโปรดคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากโรคภัยทุกประการ มีความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปัญญา ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไปเทอญ.

เครติดภาพและสื่อ : กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม / https://www.thaireference.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X