เลือกหน้า
รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญดอกไม้ถวายสักการะพระพุทธรูป

รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญดอกไม้ถวายสักการะพระพุทธรูป

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลาประมาณ ๑๐.๐๙ น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ

เชิญดอกไม้ถวายสักการะ พระพุทธรูปประธาน ๓ พระองค์ พระพุทธเจ้า ๘๘ พระองค์ ธรรมบาลโพธิสัตว์บนพุทธวิหาร และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พร้อมปล่อยสัตว์น้ำที่ท่าน้ำพระโพธิสัตว์

การนี้พระอาจารย์วิศวภัทร พร้อมคณะพระภิกษุสามเณร อารามวัตรมหายาน สามพราน และอารามเป่าซานซื่อ ปากช่อง ได้เจริญพระพุทธสูตร พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพระธรรมเทศนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง

2019年一月23日星期六
大約早10.09時。

頌德帕卡尼塔(Somdej Phra Kanittha)瑪哈查克里詩琳通公主殿下丶慈祥地下令皇宮副秘書長Khun Thapana Raktiprakorn

邀請鮮花恩賜大乘禪寺地藏道場為供献大殿的三寶佛像及大尊地藏王菩薩聖像。 與在寺院碼頭釋放水生動物

這次大乘寺和寶山寺出家僧眾諷誦消災吉祥經咒慶祝公主。 然後大乘寺丶寶山寺主持廣度法師講經祝福回向。

願殿下昌盛
佛力加持康復安樂
龍體安康

th ไทย
X