เลือกหน้า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ทองคำแท้ ๙ แผ่น เพื่อเชิญมาเป็นมวลสารมงคล
ในพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ขวา พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระประธานอารามจีนปากช่อง-เขาใหญ่ (เป่าซานซื่อ 寶山寺)ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และ พุทธบริษัทไทย-จีน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
th ไทย
X