เลือกหน้า
ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และ คุณจิรพัฒน์ บรรฑูร กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย เป็นผู้แทนของ พระอาจารย์วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ประธานอารามวัตรมหายาน และ อารามจีนปากช่อง-เขาใหญ่ เป่าซานซื่อ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และคณะศิษย์

ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และ คุณจิรพัฒน์ บรรฑูร กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย เป็นผู้แทนของ พระอาจารย์วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ประธานอารามวัตรมหายาน และ อารามจีนปากช่อง-เขาใหญ่ เป่าซานซื่อ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และคณะศิษย์

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.19 น.
ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และ คุณจิรพัฒน์ บรรฑูร กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
เป็นผู้แทนของ พระอาจารย์วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ ประธานอารามวัตรมหายาน และ อารามจีนปากช่อง-เขาใหญ่ เป่าซานซื่อ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และคณะศิษย์
ในการมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราไวไว จำนวน 9,000 ซอง ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพ แจกจ่ายให้กับประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19
โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย
กราบอนุโมทนาบุญ ครั้งนี้ครับ.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ทองคำแท้ ๙ แผ่น เพื่อเชิญมาเป็นมวลสารมงคล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ทองคำแท้ ๙ แผ่น เพื่อเชิญมาเป็นมวลสารมงคล

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ทองคำแท้ ๙ แผ่น เพื่อเชิญมาเป็นมวลสารมงคล
ในพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ขวา พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระประธานอารามจีนปากช่อง-เขาใหญ่ (เป่าซานซื่อ 寶山寺)ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย และ พุทธบริษัทไทย-จีน
รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญดอกไม้ถวายสักการะพระพุทธรูป

รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญดอกไม้ถวายสักการะพระพุทธรูป

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลาประมาณ ๑๐.๐๙ น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ

เชิญดอกไม้ถวายสักการะ พระพุทธรูปประธาน ๓ พระองค์ พระพุทธเจ้า ๘๘ พระองค์ ธรรมบาลโพธิสัตว์บนพุทธวิหาร และ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พร้อมปล่อยสัตว์น้ำที่ท่าน้ำพระโพธิสัตว์

การนี้พระอาจารย์วิศวภัทร พร้อมคณะพระภิกษุสามเณร อารามวัตรมหายาน สามพราน และอารามเป่าซานซื่อ ปากช่อง ได้เจริญพระพุทธสูตร พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพระธรรมเทศนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง

2019年一月23日星期六
大約早10.09時。

頌德帕卡尼塔(Somdej Phra Kanittha)瑪哈查克里詩琳通公主殿下丶慈祥地下令皇宮副秘書長Khun Thapana Raktiprakorn

邀請鮮花恩賜大乘禪寺地藏道場為供献大殿的三寶佛像及大尊地藏王菩薩聖像。 與在寺院碼頭釋放水生動物

這次大乘寺和寶山寺出家僧眾諷誦消災吉祥經咒慶祝公主。 然後大乘寺丶寶山寺主持廣度法師講經祝福回向。

願殿下昌盛
佛力加持康復安樂
龍體安康

พระอาจารย์วิศวภัทรแสดงอรรถาธิบาย เรื่องอวตังสกสูตร สมันตภัทรจารีวรรค (大方廣佛華嚴經丶普賢行願品)

พระอาจารย์วิศวภัทรแสดงอรรถาธิบาย เรื่องอวตังสกสูตร สมันตภัทรจารีวรรค (大方廣佛華嚴經丶普賢行願品)

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พระภิกษุสามเณรอารามวัตรมหายาน ได้กราบอาราธนาพระอาจารย์วิศวภัทร แสดงอรรถาธิบาย เรื่องอวตังสกสูตร สมันตภัทรจารีวรรค (大方廣佛華嚴經丶普賢行願品) พระสูตรว่าด้วยจรรยาปณิธานของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน และยังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ต่อไป

ขอกราบอนุโมทนามา ณ ที่นี้ครับ

พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

พิธีทิ้งกระจาดประจำเดือนมิถุนายน 2563

ภาพพิธีทิ้งกระจาดประจำเดือน
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. ท่านเจ้าภาพและคณะได้น้อมถวายน้ำมันพืช เพื่อเติมดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เบื้องหน้าพระปฏิมากรทุกพระองค์ของอารามทุกพระองค์ น้อมถวายผักผลไม้ ข้าวสารอาหารแห้งเจ แด่พระภิกษุสามเณร ไตรจีวรและปัจจัยร่วมสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ ของอารามเป่าซานซื่อ วัดจีนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พระอาจารย์วิศวภัทร ได้เมตตาอธิบายโศลกสรรเสริญพระพุทธคุณภาคภาษาจีนเป็นภาษาไทย ให้สาธุชนได้ทราบเพื่อประดับสติปัญญา จากนั้นสาธุถวายเพลและร่วมรับประทานอาหารเจ

เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีทิ้งกระจาดมหาทานเป็นอันเสร็จพิธี

???
กราบอนุโมทนาแด่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่าน

th ไทย
X